Co warto wiedzieć o agencji celnej?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z transportem, logistyką oraz spedycją z pewnością niejednokrotnie mieli do czynienia z zewnętrzną instytucją, jaką jest agencja celna. Jej działalność okazuje się niekiedy niezbędna. Czym zatem jest?

Krótko o agencji celnej

Agencja celna to instytucja handlowa, która współpracuje z Urzędem Celnym. W zakresie jej kompetencji leży przede wszystkim pomaganie przedsiębiorcom w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z odprawą celną.

Ponadto zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentacji związanej z importem i eksportem, obsługą deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym, handlem pomiędzy krajami Wspólnoty, a także pozwoleniami na prowadzenie takiego magazynu, jakim jest skład celny, który pozwala na przechowywanie towarów spoza krajów Unii Europejskiej.

Do zakresu kompetencji agencji celnej należy również wiele innych przymiotów, które pozwalają na przeprowadzenie prawidłowego transferu towarów, zarówno na terenie krajów członkowskich, jak i poza nimi.

Podsumowując, usługi oferowane przez agencje celne okazują się zazwyczaj niezbędne w zakresie transportu, logistyki i spedycji, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z takiej formy, by usprawnić działalność firmy.